Seleccions de Personal

oferta Consultor acreditat en ROAC Experiència AAPP


 • Consultor acreditat en ROAC Experiència AAPP

  Barcelona

  Consultora, en ple procés d'expansió, especialitzada en Gestió Econòmica-Financera de l'Administració Local, precisa incorporar a un CONSULTOR acreditat en ROAC i amb experiència en AAPP. 

  S'integrarà amb dedicació exclusiva en un dels Equips de Consultoria a Barcelona, assumint funcions Sènior especialitzades en l'àmbit de consultoria econòmica (comptabilitat financera, 

  pressupostos, assessorament financer, contractació, auditoria de serveis públics, etc...) i de recolzament a la Gerència de l'equip. 

   

  Possibilitats reals de creixement professional dintre de la companyia. 


  Llicenciat en Econòmiques, ADE o equivalent. 

  Nivell alt de coneixements en ofimàtica, Excel especialment. 

  Domini del català i castellà parlat i escrit.

  Imprescindible experiència en Consultoria Econòmica i/o Comptable per a l'Administració Pública, així com experiència acreditable en auditories d'entitats del Sector Públic.

  Imprescindible acreditació en ROAC. 

  Disponibilitat de mobilitat per a desplaçaments nacionals de curta durada per atendre els diferents projectes. 

  Experiència en la redacció d'informes, dictàmens, etc. 

  Vehicle propi. 

   

  Persona amb iniciativa, capacitat analítica, d'organització i planificació, amb clara 

  orientació al client i alt nivell de compromís amb l'empresa i els seus objectius.


  En funció d'aptituds i experiència.