Seleccions de Personal

RECERCA DE PERSONAL
La selecció de personal a ESICA es basa en la confluència d’interessos entre l’empresa i el candidat.
El principal objectiu és adequar les necessitats de l’empresa a les habilitats i expectatives del candidat, per obtenir el major benefici per les dues parts.
Les qualitats que ens diferencien, són l’elevat nivell de personalització en el tracte i un interès especial en donar un servei i atenció òptims. A més, durant els 6 primers mesos, fem un seguiment de l’adaptació del candidat.
empresa
AVALUACIONS INDIVIDUALS
En el cas que l’empresa ja tingui uns candidats preseleccionats, a ESICA oferim la possibilitat de contrastar criteris de selecció a través d’avaluacions individuals.
REESTRUCTURACIONS
Quan l’empresa fa reestructuracions i/o promocions internes, oferim la possibilitat d’assessorament i consultoria per adequar-se a les noves necessitats.